Tjänster

Tele2 Direkts produkter och tjänster formas av våra kunders befintliga och framtida behov. Med en effektiv partner för produktförsörjning frigör ni tid och kan låta er interna organisation arbeta med er kärnverksamhet. Att få en färdig anpassad enhet i sin hand vid leverans spar både tid och pengar för både användare och företag. Nedan finner du exempel på de tjänster vi erbjuder, kontakta oss så hjälper vi dig att sätta ihop en produkt-försörjningslösning som innehåller just de produkter och tjänster som passar Er organisation.

Konfiguration

Säkerställ att användarna på företaget inte lägger timmar på att komma igång med den nya telefonen – låt dem istället vara produktiva och lägga tiden på Er kärnverksamhet!. Låt Tele2 konfigurera den mobila enheten med de inställningar och program som Ert företag använder i det dagliga arbetet. Valmöjligheterna är många men några av dem är: Montering displayfilm, Aktivering av telefon inkl laddning, DOA kontroll, installation av EMM klient, anslutning till Auto enrollmentplattform, registrering av konto/mail m.m

Det är bara fantasin som sätter gränser och våra duktiga tekniker löser det mesta!

Återvinning

Ligger det många gamla mobiler och skräpar på kontoret?

Med Tele2´s återvinningstjänst så har ni möjlighet att återvinna den gamla uttjänta telefonen och eventuell vinst går oavkortat till olika miljöfrämjande åtgärder såsom trädplantering eller olika projekt för att rädda miljöpåverkade delar av världen.

Ni säkerställer även att alla data på telefonen raderas enligt Blancco metoden helt enligt Tele2´s certifierade processer!

Service

Med Tele2´s olika servicetjänster så säkerställer ni att alltid erhålla snabbaste möjliga hantering av den störning som ett service ärende innebär för Er organisation och anställda. Vi har verktygen för att anpassa hanteringen av ett uppkommet service ärende så att det passar just er organisation och krav. Inga önskemål är för komplexa eller omöjliga.

Nedan några delar av vår kompletta serviceflora:

  • Ersättningsservice inom 24 h* alt 48 h, fungerande enhet hos användaren inom maximalt överenskommet tidsspann. Kan självklart kompletteras med användarunik konfiguration, t ex registrering mo Enterprise Mobility Management plattform.
  • Alltid original service, en service som sker hos Tele2 hanteras alltid av certifierade tekniker som är godkända av aktuell tillverkare. Detta innebär att en service hos oss alltid behåller innevarande garanti på hela produkten eller får utökad garanti efter utförd service (garanti på hela produkten efter service och inte bara utfört arbete).
  • Webbverktyg för att följa ett serviceärende hela vägen genom en ärende unik webblänk. All information samlad på ett ställe. Verktyget är integrerat med vår e-butik vilket minimerar tiden för registrering av ett ärende.

 

Finansiering

Tele2's finanslösning gör det möjligt för Er att periodisera investeringen av utrustning och tjänster och därmed få det som OPEX istf CAPEX. Dessutom får ni återköpsvärdet som hårdvaran normalt har vid avtalstidens slut direkt vid ingången av avtalet – som en reduktion på månadspriset! Detta för att Tele2 tar hela restvärdesrisken!

Har ni en befintlig mobilpark med telefoner av värde så har vi möjlighet att återköpa dessa och räkna med detta i priset för att ytterligare reducera månadskostnaden.

Enterprise Mobility Management

EMM-plattformen möjliggör en kombination av omfattande säkerhets- och managerings-verktyg. Lösningen utgör konfiguration och managering av enheter genom Enterprise Mobility Management (EMM) lösningen, Tele2 Mobility Manager. Inom ramen för Tele2 Mobility Manager erbjuds en skalbar EMM lösning, systemet har realtidsinformation och managering gällande mobila enheter, registerinformation om användare och bland annat enhetsmodell.

Tele2 skapar policys, specifika inställningar, appar, skalskydd eller restriktioner för olika funktioner eller för specifika enheter. Denna hantering är dynamisk och kan konfigureras enligt önskemål, på så vis kan Tele2 med Tele2 Mobility Manager exempelvis skapa en grundkonfiguration för IT, admin eller HR, sedan kan vi ytterligare definiera konfigurationer eller policys gällande för andra avdelningar.

I kombination med EMM leveransen levereras samtlig hårdvara med auto-enrollment funktionalitet från Apple DEP (Device enrollment program), Samsung KME (KNOX Mobile Enrollment) och Android ZT (Zero Touch Enrollment).

Auto Enrollment

Företagsägda enheter behöver inte längre konfigureras manuellt och användarna kan komma igång så fort de har packat upp enheterna.

Med Auto enrollment programmen går storskaliga driftsättningar av iPad, iPhone, Android och Samsung sömlöst. Automatisera EMM-registreringen för alla enheter, så att de vid aktivering omedelbart konfigureras trådlöst med kontoinställningar, appar samt åtkomst till företagstjänster. Du behöver ingen miljö där tjänsterna kan förberedas och IT-avdelningen behöver inte ha fysisk tillgång till enheterna för att genomföra inställningen.

Auto enrollment finns tillgänligt via Apple DEP (Device enrollment program), Samsung KME (KNOX Mobile Enrollment) och Android ZT (Zero Touch Enrollment).

Support

Med våra supporttjänster så har Ni möjlighet att outsourca det stöd och support som användarna behöver i den dagliga användningen av företagets mobila enheter. På detta sätt så spar både användarna och IT avdelningen tid! Tele2 har tjänster såsom 1:st och 2:nd line support och kan arbeta i Ert MDM verktyg – allt för att underlätta för Era användare så att de kan koncentrera sig på Er kärnverksamhet. Supporten omfattar bl a mail och applikationsinställningar och fungerar som ett bra gränssnitt och filter för bl a servicehantering och utbytestjänst. Det innebär att Ni kommer få färre serviceärenden och sparar tid och pengar! Supporttjänsten kan även ta ansvar för abonnemangsfrågor.

Supporttjänsten är certifierade på samtliga mobila operativsystem samt certifierade på de vanligaste MDM systemen. De har en kundbild innehållande Er mobilpark med info om tillhörande system för att snabbt kunna avhjälpa fel. Ni erhåller ett eget telefonnr och mailadress.

UC lösningar

En av de viktigaste detaljerna kring införande av en UC lösning, exempelvis Microsoft LYNC, är att noggrant välja ut de tillbehör användarna ska ha för att nyttja UC plattformen. Detta för att säkerställa bästa möjliga användarvänlighet och ljud och därmed få nöjda användare och därmed ökar användandet av systemet. Tele2 hjälper Er att lägga pusslet! Vi hjälper ER att välja produkter, skapa användarkategorier och givetvis att rulla ut produkterna på ett smart sätt! Kontakta oss så berättar vi mer!

Utbildning

Vid större utrullningar av exempelvis Smartphones eller UC produkter så kan det vara lämpligt med någon form av utbildning för användare eller helpdesk. Genom utbildning säkerställs att produkterna används på rätt sätt och detta ger en bättre ROI för Ert företag, och det underlättar i supporthänseende. Tele2 Direkt skräddarsyr den utbildning som passar Ert behov.

Paketering

Med Tele2's tjänst paketering så säkerställer Ni att varje utlevererad telefon är paketerad med rätt tillbehör för Er verksamhet. Väljer ni exempelvis skal och displayfilm som standard till varje levererad Smartphone så erhålls det skydd som säkrar Er investering och ger längre hållbarhet och färre serviceärenden. Det spar även på miljön och ger besparingar i form av hantering av färre fakturor eftersom 9 av 10 användare efterbeställer skal och displayfilm.

Implementering/Utrullningar

Står ni inför en större utrullning av hårdvara till Era anställda? Låt oss på Tele2 hjälpa Er att hantera detta så säkerställer Ni att Era användare får proffessionell hjälp att komma igång med den nya utrustningen. På detta sätt spar Ni tid och kan fokusera på Er kärnverksamhet. Vi förkonfigurerar och paketerar utrustningen innan vi finns på plats för att lämna ut till Era användare – allt för att implementeringen ska ske effektivt och smärtfritt som möjligt. Vi har även möjlighet att ta in den gamla utrustningen och säkerställa att den avyttras eller återvinns på ett korrekt och miljövänligt sätt. Vi har erfarenheter och kunskap kring hantering av stora schemalagda utrullningar på många orter, på kort tid.

Tele2 Prislista

Klicka här för att se vår publika prislista.

Vänligen vänta

Kundvagn uppdaterad
Kundvagn ej uppdaterad